Üdvözöljük az Ag​rár és Molekuláris Kutató- és Szolgáltató Csoport oldalán!

Sejt- és molekuláris biológia

 

Csoportunk szolgáltatási spektruma széles sejt- és molekuláris biológiai, illetve morfológiai vizsgálati spektrumot fed le mind az eszközpark, mind a rendelkezésre álló technikák, illetve eljárások tekintetében.  

 

Infrastrukturális háttér:

 

Vizsgálataink egyik bázisát a sejttenyésztő laboratóriumunk adja. Itt humán sejtek in vitro tenyésztését végezzük.  Jelenleg az emberi bőr normál és patológiás (pl. tumorosan transzformált) állapotainak tanulmányozására vagyunk berendezkedve, de természetesen más típusú (akár állati) sejtek vizsgálatára is van lehetőség.

A molekuláris biológiai laboratóriumunkban DNS-, RNS-, fehérje szinten vizsgáljuk a sejtekben lezajló biológiai változásokat, valamint adott esetben monitorozni, detektálni tudjuk egy külső beavatkozás (pl. egy vizsgálandó termékkel, anyaggal való kezelés) hatására bekövetkezett sejtszintű élettani változásokat.

 

Morfológiai laboratóriumunkban humán, növényi és állati szöveteket, szöveti elváltozásokat tanulmányozunk. Ehhez néhány mikrométer vastagságú fagyasztva vágott metszeteket állítunk elő és használunk. A morfológiai vizsgálatainkhoz rendelkezésre állnak alapvető festési eljárások, illetve kvantitatív immunhisztokémiai, immuncitokémiai módszerek is, melyeket fény-, és fluoreszcens mikroszkópos felvételeken analizálunk nagy felbontású készülékeink segítségével.

     

 

A csoport szolgáltatási spektruma

Csoportunk olyan kérdésfeltevésekre tud választ adni, melyek a sejteken belül zajló élettani folyamatok feltárására irányulnak valamilyen beavatkozást követően, pl. bizonyos hatóanyagokkal, termékekkel, melléktermékekkel való kezelés hatására.

Hatásvizsgálataink általában a következő paramétereket járják körbe, melyet a vizsgálat céljainak megfelelően módosítunk: 

  • a sejtek viabilitása
  • apoptózis/proliferáció
  • a sejtek redox státusza
  • migráció (a tumoros sejtek esetében metasztázisképzésre való „hajlandóság”)
  • toxicitási tesztek

A sejtek „általános állapotának” feltárásán túl bizonyos folyamatok molekuláris biológiai hátterének több szintű feltárását is végezzük, a vizsgálat összetevőit a kívánt tanulmány céljának megfelelő módon specializálva.

Dermatológiai modelljeink használatával lehetőség van alapvető in vitro dermato-toxikológiai vizsgálatok elvégzésére.