Üdvözöljük az Ag​rár és Molekuláris Kutató- és Szolgáltató Csoport oldalán!

Bemutatkozás

 

A Nyíregyházi Egyetem 2004-ben alapította meg K+F+I egységét, az Agrár és Molekuláris Kutató- és Szolgáltató Csoportot azzal a céllal, hogy mind az alkalmazott eljárások és a lefedett szakterületek, mind az ezeket támogató eszközpark tekintetében egy egyedülálló összetételű, interdiszciplináris egységet hozzon létre, mely lehetőséget biztosít különféle tudományos kérdések komplex, több szintű és irányú megközelítésére. Alap-, alkalmazott kutatási és szolgáltató tevékenységünk főként az élelmiszertudományok, kémiai és élettudományok területén mozog, melyek egymás mellett, egymást kiegészítve és támogatva működnek.

Kutatásaink fókuszában az egészséget és életminőséget támogató élelmiszerek, az élelmiszerek alapanyagául szolgáló, gyakran újra felfedezett haszon-, illetve gyógynövények, valamint a bennük előforduló bioaktív hatóanyagcsoportok, hatóanyagok állnak, melyek az egyre inkább tért hódító, tudatos táplálkozás és fenntartható fogyasztás alappillérét alkotják.

Szolgáltatási tevékenységünk kiemelt célja az élelmiszeripari szereplők, agrártermelők versenyképességének növelése egy szoros és többirányú együttműködési rendszer létrehozásán és ápolásán keresztül.

Szolgáltatási palettánk magában foglalja a potenciális élelmiszeralapanyag, vagy -komponens, illetve mezőgazdasági- és élelmiszeripari (mellék)termékek alapvető élelmiszeripari vizsgálatát: fizikai elemzést (többek között reológiai tulajdonságok, színelemzés, morfológia, nedvességtartalom), mikrobiológiai vizsgálatokat (mezofil aerob összes élőcsíra, élesztő-penészgombaszám), mikotoxintesztet, illetve a makrokomponensek és egyéb összetevők (vízoldható szárazanyagtartalom, fehérjetartalom) meghatározását.

A kémiai elemzés során elvégezzük a komplex minták komponenseinek feltérképezését. Ezt HPLC/MS/MS technikával saját, több ezer vegyület adatait tartalmazó adatbázisaink segítségével hajtjuk végre. Azonosítjuk a bioaktív hatóanyagokat, jellemezzük a hatóanyagok bioaktivitását, mérjük az összpolifenol-, összflavonoid-, összantocianin-, összkarotin-tartalmat. A munkát UV/VIS, IR spektrofotométerek, gáz- (GC) és folyadékkromatográfok (HPLC), valamint GC/MS és HPLC/MS/MS készülékek segítik.

Biológiai modellrendszereken DNS, RNS, és fehérje szinten tudjuk vizsgálni az azonosított hatóanyagok (pl. egy vizsgálandó termékkel, anyaggal való kezelés) okozta biológiai változásokat és számos sejtélettani paramétert. Morfológiai laboratóriumunkban humán, növényi és állati szöveteket, szöveti elváltozásokat tanulmányozunk fagyasztott metszeteken, immunbiológiai módszerekkel, mikroszkópiás eljárásokkal.

Komplex vizsgálati módszereinket egy kivételesen jól felszerelt laborcsoport és eszközpark támogatja. A rendelkezésre álló infrastruktúra és a csoport személyi állományának szakmai felkészültsége lehetővé teszi a magas színvonalú kutatómunka, innovációs tevékenység és külső megrendelők részére történő szolgáltatások végzését. A mezőgazdaság és élelmiszeripar mellett szolgáltatásaink más iparágaknak számára is érdekesek lehetnek, pl. víz- és szennyvízkezelés, gyógyszer- és szerves vegyipar, valamint műanyagfeldolgozók.

(Frissítve: 2021.07.31.)

.